لطفا فرم پرسشنامه استخدام را به همراه رزومه خود مطابق با “راهنمای تکمیل پرسشنامه استخدام” به آدرس ایمیل hrms@enerchimi.com ارسال نمائید.

 • مهارت های مورد نیاز:

  آشنایی کامل با مباحث کنترل هزینه / مدیریت ادعا (Claim) / لایحه تاخیرات

 • تجربه مرتبط:

  ۱۰ تا ۱۵ سال

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس / کارشناس ارشد مهندسی صنایع

 • تعداد:

  ۱ نفر

 • جنسیت:

  زن / مرد

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • مهارت های مورد نیاز:

  انجام امور مربوط به هماهنگی مابین بخشهای مهندسی

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۱۲ سال

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس مکانیک / پروسس / ابزار دقیق

 • تعداد:

  ۳ نفر (به ازای هر رشته تخصصی ۱ نفر)

 • جنسیت:

  زن / مرد

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • مهارت های مورد نیاز:

  انجام امور مربوط به مهندسی کارگاهی

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۴ سال

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس برق / پایپینگ / مکانیک

 • تعداد:

  ۳ نفر (به ازای هر رشته تخصصی ۱ نفر)

 • جنسیت:

  مرد

 • موقعیت جغرافیایی:

  سایت اهواز

 • مهارت های مورد نیاز:

  آشنا به استانداردها و آیین نامه های صنعت نفت و گاز، اشراف کامل به اصول طراحی سازه های فلزی و بتنی، فونداسیون تجهیزات ثابت و دوار و ساختمانهای ضد انفجار

 • تجربه مرتبط:

  ۶ تا ۸ سال

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس ارشد طراح سازه

 • تعداد:

  ۱ نفر

 • جنسیت:

  مرد / زن

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • مهارت های مورد نیاز:

  تسلط به مجموعه نرم افزارهای Office، آشنایی با پروژه های نفت و گاز، آشنایی با زبان انگلیسی

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۵ سال

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناسی

 • تعداد:

  ۱ نفر

 • جنسیت:

  مرد / زن

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • مهارت های مورد نیاز:

  تسلط بر تولید مدارک برق، بررسی پیشنهادات فنی و مدارک سازندگان برق

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۳ سال حداکثر ۱۱ سال (در شرکت های مهندسی)

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناسی / کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

 • تعداد:

  ۱ نفر

 • جنسیت:

  مرد / زن

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • مهارت های مورد نیاز:

  آشنایی با فعالیت های مرتبط با ایمنی فرآیند، طراحی شبکه آب آتشنشانی، سیستم اعلام حریق، سیستم های اطفا گازی، پوشش ضد حریق، تدوین کلیه مدارک مهندسی در حوزه ایمنی و آتش‏نشانی و آشنایی با استانداردهای مرتبط

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۲ تا ۱۰ سال

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس مهندسی شیمی و گرایش های مرتبط

 • تعداد:

  ۱ نفر

 • جنسیت:

  مرد / زن

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • مهارت های مورد نیاز:

  تسلط بر طراحی و تولید مدارک HVAC و Plumbing، بررسی پیشنهادات فنی و مدارک سازندگان

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۳ سال (در پروژه های نفت و گاز)

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس / کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تاسیسات

 • تعداد:

  ۱ نفر

 • جنسیت:

  مرد / زن

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • مهارت های مورد نیاز:

  تسلط کامل با سابقه مکفی در زمینه شبیه سازی فرآیند، شبکه فلر، محاسبات Relief و Flow Assurance

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۱۵ سال

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس / کارشناس ارشد مهندسی شیمی

 • تعداد:

  ۴ نفر

 • جنسیت:

  مرد / زن

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • مهارت های مورد نیاز:

  تسلط بر تولید مدارک ابزار دقیق و سیستم کنترل، بررسی پیشنهادات فنی و مدارک سازندگان ابزار دقیق، حضور در تست های تجهیزات ابزار دقیق و سیستم کنترل

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۵ سال (در شرکت های مهندسی)

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس / کارشناس ارشد مهندسی الکترونیک، کنترل

 • تعداد:

  ۱ نفر

 • جنسیت:

  مرد / زن

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • مهارت های مورد نیاز:

  آشنایی با تجهیزات دوار و پکیجی در صنعت نفت و گاز و استانداردهای مربوطه، تجربه کافی در پروژه‌های طراحی و مهندسی ، سابقه کار در شرکت‌های مهندسی مشاور فعال در صنعت نفت و گاز ، آشنایی کافی با زبان انگلیسی

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۷ – ۱۰ سال (در بخش مهندسی)

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناسی / کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 • تعداد:

  ۱ نفر

 • جنسیت:

  مرد / زن

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • مهارت های مورد نیاز:

  آشنا به مباحث انتخاب و طراحی متریال و روشهای کنترل خوردگی در بخش های مختلف مهندسی (تجهیزات و لوله کشی)

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۵ سال (در شرکت های مهندسی)

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس / کارشناس ارشد مهندسی مواد

 • تعداد:

  ۱ نفر

 • جنسیت:

  مرد / زن

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • مهارت های مورد نیاز:

  تسلط کامل به نرم افزار های Primavera P6 و Office و تسلط و تجربه کافی در پروژه های طراحی و مهندسی

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۷ – ۱۰ سال

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناسی / کارشناسی ارشد

 • تعداد:

  ۱ نفر

 • جنسیت:

  مرد / زن

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • مهارت های مورد نیاز:

  آشنایی کامل با الزامات سیستم های مدیریتی

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۵ تا ۷ سال (در شرکت های مهندسی)

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس / کارشناس ارشد مهندسی صنایع

 • تعداد:

  ۱ نفر

 • جنسیت:

  مرد / زن

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • مهارت های مورد نیاز:

  آشنا به مباحث بازرسی و مدیریت کیفیت و استاندارد های مربوطه

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۵ سال

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناسی / کارشناسی ارشد مهندسی مواد

 • تعداد:

  ۱ نفر

 • جنسیت:

  مرد / زن

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • مهارت های مورد نیاز:

  مهارت کافی در مدلینگ و ماژول درفت PDMS و PLANTWAVE

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۵ سال

 • تحصیلات مورد نیاز:

  دیپلم

 • تعداد:

  ۱ نفر

 • جنسیت:

  مرد / زن

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • مهارت های مورد نیاز:

  مهارت کافی در طراحی پایپینگ در پروژه های نفت و گاز مسلط به تمامی ماژول های نرم افزار PDMS

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۷ سال

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناسی مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک

 • تعداد:

  ۲ نفر

 • جنسیت:

  مرد / زن

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • مهارت های مورد نیاز:

  مهارت کافی در تحلیل تنش کلیه خطوط پایپینگ در پروژه های نفت و گاز، مسلط به نرم افزار CAESAR II

 • تجربه مرتبط:

  حداقل ۷ سال

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناس مکانیک

 • تعداد:

  ۲ نفر

 • جنسیت:

  مرد / زن

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • مهارت های مورد نیاز:

  مسلط به طراحی سازه ها و ساختمان های صنعتی و نفت و گاز، مسلط به استانداردهای طراحی و نرم افزارهای مهندسی

 • تجربه مرتبط:

  کارشناس / کارشناس ارشد سازه

 • تحصیلات مورد نیاز:

  حداقل کارشناسی مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی محیط زیست

 • تعداد:

  ۱ نفر

 • جنسیت:

  مرد / زن

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

 • مهارت های مورد نیاز:

  مسلط به طراحی و مهندسی مخازن تحت فشار، مبدلهای حرارتی و مخازن ذخیره بر اساس کد ها و استاندارد های بین المللی و نرم افزار های مرتبط PV-Elite, HTRI, Nozzle Pro, …

 • تجربه مرتبط:

 • تحصیلات مورد نیاز:

  کارشناسی / کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک یا فرایند

 • تعداد:

  ۱ نفر

 • جنسیت:

  مرد / زن

 • موقعیت جغرافیایی:

  دفتر تهران

سوالات متداول

سوالات متدوال در خصوص ارسال رزومه و درخواست کار

از چه طریق می توانم برای انرشیمی رزومه بفرستم؟

شما می توانید با مراجعه به صفحه شرکت در لینکدین و یا صفحه “فرصت های شغلی” در وب سایت انرشیمی از آخرین فرصت های شغلی موجود برای همکاری مطلع شده و مطابق “راهنمای تکمیل پرسشنامه استخدام” درخواست همکاری خود را به واحد منابع انسانی این شرکت ارسال نمایید.

در صورتی که شغل مورد نظر من در فرصت های شغلی موجود نبود می توانم رزومه خود را برای شرکت ارسال نمایم؟

بله، در صورت تمایل می توانید رزومه خود را مطابق “راهنمای تکمیل پرسشنامه استخدام” برای واحد منابع انسانی شرکت انرشیمی ارسال نمایید. رزومه ها در بانک اطلاعات رزومه شرکت نگهداری شده و در صورت نیاز با شما تماس گرفته خواهد شد.