نکات مهم هنگام پر کردن فرم پرسشنامه.

فرم پرسشنامه استخدام را دانلود کنید

فرم پرسشنامه استخدامی در ۳ صفحه و در قسمت های مختلف نیازمند تکمیل می باشد.

اطلاعات مربوط به قسمت های زرد رنگ مشخص شده در فرم پرسشنامه استخدامی را به صورت کامل ثبت نمائید.

پس از تکمیل فرم، آن را در قالب فایل PDF ذخیره کرده و سپس نام فایل را به صورت زیر تغییر داده و به آدرس ایمیل درج شده ارسال نمائید.

فرمت نام فایل:

resume-نام خانوادگی-نام (مانند: ali-ahmadi-resume)

ایمیل:

hrms@enerchimi.com